We are here to help!

Go ahead, ask us anything.

Xét nghiệm Sốt xuất huyết

Muốn phân biệt bệnh sốt xuất huyết cần làm những xét nghiệm gì?
Khi nghi ngờ nhiễm virus sốt xuất huyết Dengue, nên thực hiện cả 3 xét nghiệm Dengue NS1, Dengue IgM và IgG cùng lúc nhằm chẩn đoán nhiễm Dengue tiên phát h...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 10:56 SA
Điều dưỡng sẽ lấy bao nhiêu ml máu và ở vị trí nào?
Điều dưỡng sẽ lấy máu tĩnh mạch ở cánh tay, lấy khoảng vài ml máu - đủ số lượng cần thiết để chạy mẫu xét nghiệm.
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 10:56 SA