Khi nghi ngờ nhiễm virus sốt xuất huyết Dengue, nên thực hiện cả 3 xét nghiệm Dengue NS1, Dengue IgM và IgG cùng lúc nhằm chẩn đoán nhiễm Dengue tiên phát hay thứ phát.

Cần làm cả 3 xét nghiệm này mới biết được có bị sốt xuất huyết hay không và thuộc loại gì.

Cần làm cả xét nghiệm công thức máu (CBC) hoặc CRP để biết được là sốt siêu vi hay sốt xuất huyết.