Xét nghiệm RT-PCR Covid-19 được thực hiện tại phòng xét nghiệm trung tâm của Diag.