We are here to help!

Go ahead, ask us anything.

Xét nghiệm HIV

Bao lâu sau khi tiếp xúc người có nguy cơ nghi nhiễm HIV thì có thể đi làm xét nghiệm được?
Xét nghiệm HIV thực hiện bằng máu tĩnh mạch có thể phát hiện nhiễm HIV từ 18 - 45 ngày sau khi tiếp xúc với HIV.
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 10:54 SA
Xét nghiệm HIV Combo và HIV RNA khác nhau như thế nào?
Xét nghiệm HIV Combo có giá trị chẩn đoán sàng lọc và khẳng định, xét nghiệm trả kết quả sau 4 - 5 giờ (nếu kết quả âm tính). Nếu kết quả dương tính, mẫu cầ...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 at 10:54 SA