Xét nghiệm HIV Combo có giá trị chẩn đoán sàng lọc và khẳng định, xét nghiệm trả kết quả sau 4 - 5 giờ (nếu kết quả âm tính). Nếu kết quả dương tính, mẫu cần được chuyển đến phòng thí nghiệm đã được phê duyệt để được xác nhận thêm theo quy định của cơ quan quản lý.

HIV RNA là xét nghiệm định lượng được thực hiện bằng kỹ thuật PCR giúp xác định, định lượng tình trạng nhiễm HIV và biết được tải lượng virus của bệnh nhân dương tính. Nó có thể được sử dụng như một bài kiểm tra ban đầu trước khi bắt đầu điều trị và một bài kiểm tra tiếp theo để theo dõi hiệu quả của việc điều trị trong những khoảng thời gian nhất định.