Khách hàng khám BHNT sẽ khám theo y lệnh của công ty Bảo hiểm. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian, hạn chế chờ đợi và đi lại nhiều lần, quý khách hàng lưu ý như sau:

  • Nhịn ăn sáng nếu có lấy máu.
  • Uống nhiều nước, nhịn tiểu nếu có siêu âm bụng.