Không cần đặt hẹn trước, quý khách có thể trực tiếp ghé chi nhánh để đăng ký thực hiện xét nghiệm.

Lưu ý: Đối với một số xét nghiệm như PCR Covid khẩn, Cortisol 8AM, hoặc các xét nghiệm cần tình trạng đói (lipid, đường huyết lúc đói), bệnh nhân có thể phải đến vào buổi sáng theo như yêu cầu của xét nghiệm