Điều dưỡng sẽ lấy máu tĩnh mạch ở cánh tay, lấy khoảng vài ml máu - đủ số lượng cần thiết để chạy mẫu xét nghiệm.