Có. Diag có thực hiện lấy mẫu tại nhà theo yêu cầu của khách hàng. Phí dịch vụ lấy mẫu tại nhà cho khách hàng đầu tiên là 300.000 VNĐ, từ khách hàng thứ 2 trở đi là 50.000VND/người (Phí này chưa bao gồm phí xét nghiệm).